Szkolenie dla bibliotekarzy

W dniu 21 marca 2019 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu zorganizowała specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu dąbrowskiego. Po raz pierwszy zaproszono również bibliotekarzy z bibliotek szkolnych szkół ponadgimnazjalnych. Celem szkolenia było doskonalenie zawodowych umiejętności bibliotekarzy w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników bibliotek.

Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Kowalewski, bibliotekarz i nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przewodniczący Konsorcjom Bibliotek – Użytkowników Systemów Sowa oraz członek Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN.

 

Dyskutowano o wykorzystaniu w pracy bibliotekarza narzędzi cyfrowych, które pozwolą przyciągnąć do biblioteki ludzi młodych oraz tych, którzy nie czytają. Omówiono kwestię budowania wizerunku biblioteki w Internecie zdominowanym przez Google Bramą do biblioteki XXI wieku będzie katalog on-line, który musi ulec technologicznej ewolucji.

Poruszony został temat zmian w opracowaniu nowych metody katalogowania. Wiedza zdobyta na szkoleniu jest niezbędna do dalszej owocnej pracy bibliotekarzy.